Generalni uvjeti

Osnovne informacije

Konferencija će se održati u hotelu Jezero 3* na Plitvičkim Jezerima, u periodu 20.04.- 22.04.2023.
Više informacija o hotelu možete pronaći ovdje – HOTEL JEZERO 3*.

Otkazivanje 

  • do 28.02.2023. – bez naknade
  • do 18.03.2023. – 50 € po osobi
  • do 28.04.2023. – 70 € po osobi
  • od 03.04.2023. – zadržava se cjelokupni iznos uplate 

* trošak otkazivanja se odnosi na sve usluge koje se otkazuju, po osobi.

Izmjene usluga, imena i faktura

Izmjena imena u prijavi za Konferencija te izmjena usluga moguća je bez naplate do 10.04.2023.

Nakon 10.04.2023. svaka izmjena imena i usluga se naplaćuje 10,00 € po promjeni.

Izmjene vezane za fakture su moguće uz nadoplatu od 10,00 € p o promjeni stoga Vas molimo za Vašu punu pažnju i preciznost prilikom unosa podataka.

Plaćanje

Mogući način plaćanja je bankovna doznaka.

Za uplate putem banke: broj predračuna pod „poziv na broj“.

Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.

Korištenje osobnih podataka

Podaci prikupljeni putem prijave za sudjelovanje na 10. transfuzijskim danima  „SAMODOSTATNOST LJEKOVIMA IZ LJUDSKE PLAZME“, od 20. do 24. travnja 2023.  (dalje: 10.TD) mogu se smatrati osobnim podacima te podlijegati zaštiti propisanoj Uredbom (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 48/2018).

Osobni podaci zaprimljeni u prijavi na 10.TD (dalje: Prijavnica)  pohranjuju se na siguran način u bazi društva PENTA d.o.o., Zagreb, Isidora Kršnjavoga 25, OIB: 31375495391 (dalje: Penta). Prijavom svaki sudionik potvrđuje da se njegovi podaci smiju koristiti u svrhe organizacije Konferencijaa. U slučaju da sudionik u Prijavnici ne unesene zatražene osobne podatke, neće biti u mogućnosti izvršiti prijavu niti sudjelovati na 10.TD- u.

Penta osobne podatke navedene u Prijavnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u ime Hrvatskog društva za transfuzijsku medicinu, Zagreb, kao zajedničkih voditelja obrade osobnih podataka. Navedeni podaci će se prikupljati i obrađivati isključivo i samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi Vaše prijave i sudjelovanja na 10.TD- u te slanja računa za kotizaciju.

Nadalje, prijavom potvrđujete da ste upoznati s pravom da u svakom trenutku od Zajedničkih voditelja obrade, odnosno od svakog od njih možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na prenosivost Vaših podataka.

Zajednički voditelji obrade i Penta kao izvršitelj obrade primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zajednički voditelji obrade i Penta kao izvršitelj obrade štite Vašu privatnost i čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s Prijavnicom. Zajednički voditelji obrade neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev u svrhu navedenu u Prijavnici. Penta kao izvršitelj obrade Vaše osobne podatke prosljeđuje Ovlaštenim primateljima isključivo u svrhu ostvarivanja prava i obveza koja proizlaze iz Vašeg sudjelovanja na 10.TD- u. Lista Ovlaštenih primatelja redovno će se ažurirati i objavljivat na zaštićenoj stranici penta-pco.com. Penta kao izvršitelj obrade Vaše osobne podatke pohranjuje, odnosno briše ili vraća Zajedničkim voditeljima obrade, u skladu s nalogom pojedinog voditelja obrade.

Ostale informacije

Konferencijani organizator će pratiti aktivnosti sudionika putem pristupnih podataka, u svrhu analize podataka o broju sudionika na određenim predavanjima. Ljubazno molimo, kontaktirajte organizatora u slučaju dodatnih pojašnjenja.

Konferencija će biti fotografirana te plaćanjem kotizacije odobravate korištenje vaših fotografija u službene svrhe na službenih stranicama HDTM- a i Konferencije.