HLK bodovi

Bodovanje

Sudionici će za sudjelovanje na konferenciji 10. transfuzijski dani biti bodovani prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju:

  • Za pasivno sudjelovanje – 11 bodova
  • Za aktivno sudjelovanje – 15 bodova