Registracija

Konferencija će se održati u hotelu Jezero 3* na Plitvičkim Jezerima, u periodu 20.04.- 22.04.2023.
Više informacija o hotelu možete pronaći ovdje – HOTEL JEZERO 3*.

PRIJAVE:Iznos kotizacije
Sudionici članovi HDTM- a*250,00 €
Sudionici300,00 €
Sponzori150,00 €
Specijalizanti, studenti i umirovljenici**GRATIS

Kotizacije uključuju: prisustvovanje stručnoj izložbi farmaceutskih tvrtki i predavanjima, torbu s kongresnim materijalima, koktel dobrodošlice, pauze za kavu, 2 radna ručka, kongresnu večeru te bodovanje HLK-e.
Sve navedene cijene uključuju 25% PDV-a.

*Sve članarine, zaključno sa 2023. godinom trebaju biti podmirene

**Specijalizanti i studenti trebaju obavezno priložiti potvrdu o pohađanju specijalizacije, broj kotizacija je ograničen.

Transferi

Usluga povratnog transfera biti će organizirana iz Zagreba do hotela Jezero, Plitvička jezera.

Ukoliko vam je potreban transfer ljubazno molim da tako označite tijekom registracije.

Cijena transfera na relaciji Zagreb – Plitvička jezera – Zagreb po osobi iznosi 75,00 EUR.

Cijena je važeća na bazi minimum 40 uplaćenih putnika te je primjenjiva za odlazni i povratni transfer.
Nije moguće umanjenje cijene u slučaju korištenja transfera samo u jednom smjeru.
U slučaju manjeg broja uplaćenih osoba od kalkuliranog minimuma, agencija zadržava pravo korekcije cijena.

Informacije o satnicama i mjestu polaska transfera biti će objavljene naknadno na ovoj stranici te vas ljubazno molimo da pratite stranicu.
Također, sudionici koji su označili da im je potreban transfer tijekom registracije, informacije o istom će dobiti i na mail sa kojim su se registrirali.

Registracijski obrazac

PODACI O SUDIONIKU
Napomena: članarina za 2023. godinu treba biti plaćena
Priložite potvrdu
SMJEŠTAJ
TRANSFER
PODACI PLATITELJA ZA FAKTURIRANJE
SVEČANA VEČERA

Za svečanu večeru predviđen je mesni menu. Ukoliko imate posebne prehrambene preference (vegetarijanstvo, gluten free,...) ljubazno molim da navedete.

NAPOMENA
SUGLASNOST

Napomena

Nakon što ste napravili registraciju na mail će Vam stići službena potvrda registracije. U sljedećih nekoliko dana nakon primitka službene potvrde registracije, primit ćete na mail i ponudu tehničkog organizatora po kojoj ćete moći izvršiti uplatu.